toxic shock - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Toxic shock syndrome bacteria. Erythema multiforme or TEN (toxic epidermal necrolysis – toxic shock syndrome)

Omul a intrat în șoc toxic.

toxic shock syndrome bacteria

Some kind of toxic hpv impfung pickel, sounds like. Un fel de șoc toxicsună ca. One of toxic shock syndrome complication is acute kidney failure.

Sinonime ale cuvântului "toxic shock syndrome": toxics Definiţia expresiei "toxic shock syndrome": 1. Bacterial disease caused by a toxin produced by the bacterium Staphylococcus aureus. It was first recognized in in women using superabsorbent tampons. High fever, diarrhea, vomiting and rash may progress to abdominal tenderness, drop in blood pressure, shock, respiratory distress and kidney failure.

Una din complicaţiile sindromului şocului toxic este insuficienţa renală acută. Well, that's not consistent with toxic shock syndrome. Nu e un simptom al sindromului șocului toxic.

The infection built until it sent her into toxic shock. Infecția a crescut până a intrat în șoc toxic.

  1. Frequently, the organisms associated with such infections are Staphylococci, including antibiotic-resistant species such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus.

Toxic shock syndrome bacteria ME said the cause of death was toxic shock. Medicul nostru legist a spus că a intrat în șoc toxic.

It's definitely not toxic shock. În mod clar nu este șoc toxic.

toxic shock syndrome bacteria

Extremity numbness is a symptom of toxic shock. I'd eat an apple and die of toxic shock. Aș mânca un măr și aș muri de șoc toxic.

Well, I'd have thought you'd had toxic shock by now. Credeam că ai făcut un șoc toxic. Can anyone tell me the bacterial aetiology of toxic shock syndrome? Poate să îmi spună cineva etiologia bacteriană a sindromului șocului toxic?

Ai fost blocat(ă) temporar

Well, I suppose anything's possible, but the reality was, they were looking at dehydration, sepsis, toxic shock.

Ei bine, presupun că totul e posibil, dar realitatea era, că suferau de deshidratare, septicemie și șoc toxic. Everyone thinks it was toxic shock from the paint that killed him.

I provide the toxic shock Am provocat un șoc toxic și ei au provocat isteria ce face victima să creadă că vede o fantomă. A man comes into my E.

With a non-life-threatening stab wound, gets infected and goes into toxic shock. Um om intră în sala mea de Urgențe cu o rană netratată, și infectează și intră în șoc toxic.

toxic shock syndrome bacteria

Staphylococcus aureus enterotoxins, hemolysin alpha toxin, and toxic shock syndrome toxin formerly known as Staphylococcus enterotoxin F ; enterotoxinele produse de Staphylococcus aureus, toxina alfa produsă de hemolysin și toxina sindromului de șoc toxic cunoscută ca enterotoxina F produsă de Staphylococcus ; Toxic shock syndrome is very rare and potentially deadly infection.

Sindromul şocului toxic este o infecţie foarte rară şi posibil mortal.

Toxic shock syndrome is caused by a toxin produced by Staphylococcus aureus and certain streptococci bacteria, which enter the blood system from the main point of infection.

Sindromul şocului toxic este cauzat de o toxină produsă toxic shock syndrome bacteria Stafilococul auriu şi anumite bacterii streptococice, care intră în sistemul sanguin din principalul punct de infectare.

toxic shock syndrome bacteria

He's going into toxic shock.