(DOC) MODEL RAPORT DE EVALUARE | Ana-Maria Gramu - apois.ro

Evaluări eficiente ale managementului paraziților, Evaluări eficiente ale managementului viermilor

Conținutul

  Tematica tezelor Conținutul ȘTIINȚE BIOLOGICE analiza explorativă a expresiei genelor microarray ; elaborarea strategiilor de monitorizare a informaţiilor biologice şi medicinale pentru realizarea reviului sistematic a domeniilor importante din evaluări eficiente ale managementului paraziților şi medicină; dezvoltarea şi implementarea programelor matematice pentru stocare, evaluări eficiente ale managementului paraziților eficient şi managementul datelor; expresia genelor în ontogeneză; variabilitatea genetică a diferitor plante cultură relaţii filogenetice, puritatea genetică, genotipare ; identificarea marcherilor moleculari lincaţi cu caractere evaluări eficiente ale managementului paraziților valoroase restaurarea fertilităţii, heterozis, rezistenţă la stresul biotic şi abiotic etc.

  instrument de gestionare a paraziților tratament pentru negi pe gat

  ȘTIINȚE GEONOMICE Studiul structurii, funcţionării, succesiunilor şi productivităţii ecosistemelor naturale în condiţiile impactului antropic din Republica Moldova; Studiul dinamicii şi evidenţierea tendinţelor de modificare a componentelor geo- şi ecosistemelor sub influenţa factorilor naturali şi antropici; Evaluarea stării ecosistemelor şi elaborarea procedurilor de audit ecologic ale acestora; Elaborarea documentelor şi actelor normative privind conservarea şi valorificarea ecosistemelor naturale; Asigurarea ştiinţifică a monitoringului de mediu al ariilor protejate de stat; Studiul distribuirii spaţiale şi a dinamicii proceselor geomorfologice exogene, evaluarea rolului acestor procese în modificarea actuală a reliefului ţării, a condiţiilor de activitate şi de viaţă a omului, evaluarea riscurilor geomorfologice.

  Studiul relaţiilor de interdependenţă a peisajelor geografice în context local şi regional; Elaborarea principiilor de apreciere a potenţialului natural al componentei hidrologice a peisajelor; Elaborarea metodologiei de apreciere a potenţialului geoecologic al peisajelor geografice; Aprecierea gradului de stabilitate ecologică a peisajelor geografice; Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale; Estimarea modificărilor cantitative şi calitative a componentelor peisajelor sub influenţa factorului antropic; Modelarea cartografică a componentelor mediului în diferite perioade ale valorificării peisajelor; Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale Evaluări eficiente ale managementului paraziților în cartografierea modificărilor spaţio-temporale ale peisajelor evaluări eficiente ale managementului paraziților Modelarea procesului de formare a scurgerii în condiţiile modificărilor antropice.

  hpv vaccine nhs adults uk hpv high risk nach konisation

  Mai multe despre acest subiect.