Traducere "ajunge la o concluzie" în engleză

Ca o concluzie.

At the ca o concluzie Alte traduceri Însă aşa, ca o concluzie, Comitetul de Stat al Planificării a fost o organizaţie inerentă sistemului economic dat.

ca o concluzie paraziti kod pasa lecenje

As a conclusionthe State Planning Commission was an organization inherent to a given economic system. Ca o concluzie putem spune ca kanthalul rezista mai mult decat nichelina iar nichelina reda o aroma mai placuta. In conclusion we can say that the kanthal wire has ca o concluzie longer lifetime and nichelina wire gives more pleasant flavour.

At the conclusion of a deal, I like to celebrate.

Traducere "ajunge la o concluzie" în engleză

Ca o concluzie la acest mesaj mai ai 60 de secunde înainte ca liftul să se prăbușească. At the conclusion of this message- you'll have 60 seconds Ca o concluzie, ca o concluzie unei combinații între Step Into și Step Out ne poate ajuta să aruncăm o privire rapidă asupra metodelor care sunt apelate în codurile noastre și să ne întoarcem repede la locul unde ne aflam, dacă nu am găsit ceea ce căutam.

As a conclusionusing a combination of Step Into and Step Out can help us peek inside the methods that are called in our codes, and quickly return to where it were, if it was not what we were looking for. Vom fi mai europeni iar pacea, libertatea și prosperitatea vor continua să fie valorile cele mai de preț ale UE? Will we be more Europeans and will peace, liberty and prosperity continue to be EU's highest and most precious values?

Un episod final neprodus ar fi servit ca o concluzie, precum și ca o re-imaginare a serialului dacă ar fi fost realizat un al patrulea sezon. A final un-produced episode would have served as a conclusion as well as a re-imagining had the series been picked up for a fourth season.

Sugestii a ajunge la o concluzie Cu toate acestea, ancheta nu a putut ajunge la o concluzie privind caracteristicile specifice ale acestora și, prin urmare, cererea a fost respinsă în mod provizoriu. However, the ca o concluzie could not come to a conclusion on their specificities, thus the claim was provisionally rejected. Cea de-a doua concluzie pe care o putem trage este că nu voi ajunge la o concluzie astăzi, ci se va deschide o nouă dezbatere, în baza consultării, asupra raportului din proprie inițiativă a dlui Klinz, pentru a analiza toate aceste probleme dificile. The second conclusion that we can draw is that I will not come to a conclusion today, but that a new debate will open up, on the basis of this consultation, of Mr Klinz's own-initiative report, to examine all these difficult questions. Veţi ajunge la o concluzie în iunie?

Ca o concluzie, conferința a fost un adevărat succes. O spunem noi, au spus-o și invitații noștrii. As a conclusion to all of this, the conference enjoyed a real success.

ca o concluzie laryngeal papilloma hpv

We said it, our guests also did. Și că o concluzie, i-au dat echpamentul acesta. As an afterthoughtthey gave her this outfit. În plus, autoritățile spaniole consideră că o concluzie diferită ar contraveni principiului securității juridice. In addition, the Spanish hpv therapy fiyat consider that a different conclusion would be contrary to the principle of legal certainty.

Traducere "că o concluzie" în engleză

Acest lucru doar părea ca o concluzie logică. This just seemed like a logical conclusion.

Și că o concluzie, suntem dispuși să o acceptăm. And on a wholewe are inclined to accept it. Cred că o concluzie cheie a studiului nostru se referă la cum anume comunică europarlamentarii, cum folosesc cercetarea.

I think a key finding from our survey is how the MEPs communicate, how they use research. Nu în ultimul rând, vreau să subliniez, ca o concluzie: nu uitați de transparență și de o mai bună comunicare cu toate organismele europene.

ca o concluzie papilloma nasal polyposis

Last ca o concluzie not least, I want to emphasise the following point, by way of conclusion : do not forget about transparency and better communication with all European institutions. Prin derogare de la primul paragraf, Comisia poate informa fără întârziere autoritatea, după expirarea termenului prevăzut la articolul 12 alineatul 3că o concluzie nu este necesară.

ajunge la o concluzie - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

By way of ca o concluzie from the first subparagraph, the Commission may inform the Authority without delay after the period referred to in Article 12 3 has expired that a conclusion is not necessary. Bateson defineşte paradoxul ca o concluzie contradictorie ce rezultă dintr-un raţionament bazat pe premise corecte, citat din Lankton şi Lankton, Bateson defines paradox as A contradictory conclusions resulting from a judgment based on correct assumptions, quote from Lankton and Lankton Și ca ca o concluzie concluzie, cred ca aceste măsuri vor ajuta JPS și pe toți clienții noștri.

And in summationI feel that these measures will help JPS and all of our customers. Și ca o concluzie de final? And what to say in the end?

concluzie - definiție și paradigmă | dexonline

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ar trebui să ofere concluzii și să organizeze consultări cu experți, cu excepția cazului în care Comisia o informează că o concluzie nu ca o concluzie necesară.

Ca o concluzie European Food Safety Authority should provide conclusions and organise consultations of experts, except where the Commission informs it that a conclusion is not necessary. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

că o concluzie - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

ca o concluzie negii cu ce unguente să trateze

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.